top of page

Der
DramatikerCarl Jonas Love
Almqvist
(1793-1866)

BIOGRAFIE
WERKE

Amorina (1822) Lesedrama/Roman Wikipedia 

 

Drottningens juvelsmycke (1834) Roman/Lesedrama Wikipedia

 

Ramido Marinesco (1834) Versdrama Wikipedia

 

Dialog om Sättet att sluta Stycken (1835) Dialog Wikipedia

 

Signora Luna (1835) Drama Wikipedia

 

Colombine (1835) Drama Wikipedia

 

Godolphin (1838) Drama Wikipedia

 

Skaldens natt (1838) Lyrischer Prosamonolog Wikipedia

 

Den Sansade Kritiken () Drama Wikipedia

 

Ferrando Bruno (1839) Drama Wikipedia

 

Isidoros af Tadmor (1839) Drama Wikipedia

 

Marjam (1839) Drama Wikipedia

 

Nyniannes Röst (1839) Musikstyck Wikipedia

 

De doftar i Skogen (1839) Musikstyck Wikipedia

 

Svangrottan på Ipsara (1839) Drama Wikipedia

 

Silkesharen på Hagalund (1850) Drama Wikipedia

 

Purpurgrefven (1850) Drama Wikipedia

 

bottom of page